Meteen naar de inhoud

Voorwaarden deelname fotograaf

Tijdens de fotoshoot zal het model poseren in de voor hem of haar gekozen kleding. Het model behoudt ten alle tijde het recht aan te geven ergens niet content mee te zijn. De fotograaf doet zijn best de situatie zo aan te passen dat dit ook voor het model aangenaam is.

In geval van verkoop of andere commerciële publicatie van de geselecteerde foto’s kan een financiële vergoeding worden gevraagd door het model in een separate overeenkomst of verkooporder. 

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten. Bijvoorbeeld door deze tentoon te stellen, af te drukken of op andere wijze te publiceren. De fotograaf zal zich inspannen om te zorgen dat bij publicaties door hem/haar, in welke vorm dan ook, het model niet wordt benadeeld of zijn/haar naam geschaad wordt, bij voorkeur worden de foto’s na overleg openbaar gemaakt. 

Het model mag de door de fotograaf verkregen foto’s ook openbaar maken zoals hierboven benoemd voor de fotograaf. 

De fotograaf selecteert en eventueel bewerkt de gemaakte foto’s. Het model ontvangt deze geselecteerde foto’s digitaal binnen 8 weken na de fotoshoot. De fotograaf zal het model minimaal twee foto’s toesturen na afloop van de fotoshoot.

De fotograaf zal de NAW-gegevens van het model niet zonder zijn of haar toestemming openbaar maken.

Overtreding of niet nakomen van de voorwaarden in dit contract geeft het recht tot een schadevergoeding aan het model, conform de bepalingen en de regels van in Nederland geldende recht. Door middel van een handtekening gaat de fotograaf akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.

Tevens verklaart ondergetekende dat TEEKTOE niet aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van ongevallen en de gevolgen hiervan of schade.