Meteen naar de inhoud

Contract

TFP contract fotograaf bij TEEKTOE

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

____________________, hierna genoemd ‘fotograaf’ gaat akkoord met onderstaande voorwaarde met betrekking op de TFP fotoshoot. 

Tijdens de fotoshoot zal het model poseren in de voor hem of haar gekozen kleding. Het model behoudt ten alle tijde het recht aan te geven ergens niet content mee te zijn. De fotograaf doet zijn best de situatie zo aan te passen dat dit ook voor het model aangenaam is.

In geval van verkoop of andere commerciële publicatie van de geselecteerde foto’s kan een financiële vergoeding worden gevraagd door het model in een separate overeenkomst of verkooporder. 

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten. Bijvoorbeeld door deze tentoon te stellen, af te drukken of op andere wijze te publiceren. De fotograaf zal zich inspannen om te zorgen dat bij publicaties door hem/haar, in welke vorm dan ook, het model niet wordt benadeeld of zijn/haar naam geschaad wordt. 

Het model mag de door de fotograaf verkregen foto’s ook openbaar maken zoals hierboven benoemd voor de fotograaf. 

De fotograaf selecteert en eventueel bewerkt de gemaakte foto’s. Het model ontvangt deze geselecteerde foto’s digitaal binnen 3 weken na de fotoshoot. De fotograaf zal het model minimaal twee foto’s toesturen na afloop van de fotoshoot.

De fotograaf zal de NAW-gegevens van het model niet zonder zijn of haar toestemming openbaar maken.

Overtreding of niet nakomen van de voorwaarden in dit contract geeft het recht tot een schadevergoeding aan het model, conform de bepalingen en de regels van in Nederland geldende recht. Door middel van een handtekening gaat de fotograaf akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.

Tevens verklaart ondergetekende dat TEEKTOE niet aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van ongevallen en de gevolgen hiervan of schade.

Datum Locatie Handtekening

TFP contract model bij TEEKTOE

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

____________________, hierna genoemd ‘model’ gaat akkoord met onderstaande voorwaarde met betrekking op de TFP fotoshoot. 

Het model zal poseren op TFP basis, dit houdt in dat het model in ruil voor het poseren digitaal foto’s van de fotograaf aangeleverd krijgt. 

De fotograaf selecteert en eventueel bewerkt de gemaakte foto’s. Het model ontvangt deze geselecteerde foto’s digitaal binnen 3 weken na de fotoshoot. De fotograaf zal het model minimaal twee foto’s toesturen.

Tijdens de fotoshoot zal het model poseren in de voor hem of haar gekozen kleding. Het model behoudt ten alle tijde het recht aan te geven ergens niet content mee te zijn. De fotograaf doet zijn best de situatie zo aan te passen dat dit ook voor het model aangenaam is.

Het model heeft het onverdeeld portretrecht met inbegrip van het recht tot openbaarmaking voor persoonlijk gebruik. Andere openbaarmaking, publicatie of verkoop van de foto’s door het model, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de fotograaf. Ingeval van verkoop of andere commerciële publicatie van de geselecteerde foto’s kan een financiële vergoeding worden gevraagd door de fotograaf, in een separate overeenkomst of verkooporder. 

De fotograaf mag de foto’s ook openbaar maken zoals hierboven benoemd voor het model.

Het model mag de foto’s niet wijzigen of aanpassen, zonder dat hier toestemming voor is gevraagd aan de fotograaf. 

Overtreding of niet nakomen van de voorwaarden in dit contract door welke andere partij dan ook geeft het recht tot een schadevergoeding aan de fotograaf, conform de bepalingen en de regels van in Nederland geldende recht. Door middel van een handtekening gaat model akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.

Tevens verklaart ondergetekende dat TEEKTOE niet aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van ongevallen en de gevolgen hiervan of schade.

Datum Locatie Handtekening